PERMOHONAN ANGGOTA BARU 
SYARAT - SYARAT MENJADI ANGGOTA KOPERASI USIM

1.  Berumur 18 tahun dan ke atas.

2.  Warganegara Malaysia.

3.  Kakitangan Universiti Sains Islam Malaysia.

4.  Bayaran Fi sebanyak RM 10 ahli baru dan RM 50 bagi mantan ahli.

5.  Wajib mencarum modal yuran sebanyak RM 30 setiap bulan.

6.  Wajib mencarum modal syer sebanyak RM 100 sekali sahaja.

7.  Boleh memilih untuk mencarum modal syer setiap bulan min RM 10.